Vedtægter og bestemmelser

DOWNLOAD
Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering.pdf
DOWNLOAD
Forretningsorden for Sydfalster Varmeværk A.m.b.A..pdf
DOWNLOAD
Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.pdf
DOWNLOAD
Vedtægter for Sydfalster Varmeværk A.m.b.A..pdf