For høj returtemperatur

 

Hvilken betydning har afkøling/lav returløbstemperatur?
Ordet afkøling/returløbstemperatur vil man som forbruger komme til at høre en del til i den kommende tid, og det vil ske hovedsagelig pga. tre forhold:
 
1. for miljøet, 2. for varmeprisen 3. for kapaciteten.
 
Men først, hvad er afkøling/returløbstemperatur?
Afkøling/lav returløbstemperatur er forskellen på den temperatur fjernvarmevandet kommer ind i en ejendom med, og den temperatur fjernvarmevandet løber ud (returløbstemperatur) af ejendommen med efter at have været igennem varmeinstallationen.  Dvs. afkøling er lig med fremløbstemperaturen minus returløbstemperaturen.
 
Hvad betyder en lille afkøling/høj returløbstemperatur for forbrugeren?
For Deres ejendom kan det betyde en for høj varmeudgift pga. unødig intern varmetab i varmeinstallationens retur rør.
 
Hvad betyder det for varmeværket?
Det betyder øget varmetab fra ledningsnettet pga. for høj temperatur i returrørene til varmeværket og unødig pumpeudgifter til de større vandmængder.
 
Hvad betyder varmeværkets varmetab i returrørene så for Dem?
Det betyder øget varmeproduktion pga. det unødige varmetab, dvs. at varmeværket skal købe brændsel og producere noget varme, som bare går tabt i jorden, til ugunst for både miljø og varmepriserne, for der er kun forbrugerne til at betale varmeværkets  omkostninger.
 
Kapacitet:
Hvis vi tager et standardhus med et årligt varmeforbrug på 18 MWh og en afkøling på 30 ºC,  skal der bruges 516 kubikmeter vand til opvarmning.
 
Hvis samme hus kun havde en afkøling på 15 ºC skulle der bruges dobbelt så meget vand, nemlig 1032 kubikmeter pr. år. Dvs. at et hus med en afkøling på 15 ºC optager lige så meget plads på ledningsnettet som 2 huse, der afkøler med 30 ºC. Det betyder, at der skal pumpes dobbelt så meget vand rundt i rørene.
//