Bestyrelsen

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. er et andelsselskab, der ejes af 798 forbrugere. Generalforsamling afholdes normalt i januar. Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, som skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

Den nuværende bestyrelse for Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. består af:

Formand

Hans Nielsen

Væggerløse

Næstformand

Søren Møller-Madsen

Væggerløse

Tom Rasmussen

Væggerløse

Kaj Christiansen

Væggerløse

Pia Zacchi

Idestrup

1. Suppleant
Anders Madsen

Væggerløse

2. Suppleant
Anne Heisterberg

Væggerløse