Bestyrelsen

Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. er et andelsselskab, der ejes af 825 forbrugere.
Generalforsamling afholdes normalt i marts.
Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlings valgte medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.
Den nuværende bestyrelse for Sydfalster Varmeværk A.m.b.A. består af:

Formand

Hans Nielsen

Væggerløse

Indtrådt i bestyrelsen 2019

Uafhængig af forhold der kan stride imod selskabets interesser.

Næstformand

Søren Møller-Madsen

Væggerløse

Indtrådt i bestyrelsen 2016

Uafhængig af forhold der kan stride imod selskabets interesser.

Pia Zacchi

Idestrup

Indtrådt i bestyrelsen 2018

Uafhængig af forhold der kan stride imod selskabets interesser.

Anders Madsen

Væggerløse

Indtrådt i bestyrelsen 2019

Uafhængig af forhold der kan stride imod selskabets interesser.

Anne Lessél Heisterberg

Væggerløse

Indtrådt i bestyrelsen 2020

Uafhængig af forhold der kan stride imod selskabets interesser.