Bliv Andelshaver i Sydfalster Varmeværk A.m.b.A.

 

Hvis du ejer en ejendom, som modtager varme fra Sydfalster Varmeværk A.m.b.A., kan du blive andelshaver og sikre dig medindflydelse ved at have stemmeret på værkets generalforsamlinger.
 
 
 
Jeg er i tvivl om jeg er Andelshaver Hvis du modtager indkaldelse til den årlige Generalforsamling, er du Andelshaver. Du kan også kontakte værket hvis du er i tvivl (husk at oplyse adressen det vedrører)

 


Hvem kan blive Andelshaver
 
§ 3.
 
Andelshaverne:
 
3.1. Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet og er:
 
1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.
2. Ejer af en ejerlejlighed. 3. Andelshaver i en andelsboligforening. 4. Ejer af bygning på lejet grund. 5. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet.
 
3.2. Enhver, der opfylder de i 3.1. anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.
Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser samt tarifblade.
//