Information om Sydfalster Varmeværk

 

Sydfalster Varmeværk er en forbrugerejet virksomhed, som økonomisk skal hvile i sig selv. Det vil sige, at der ikke er skattekroner indblandet, og at eventuelle overskud bliver brugt til enten at forbedre de tekniske anlæg eller til at nedsætte forbrugerpriserne.

Fjernvarmeforsyning i Sydfalster Varmeværk sker efter de overordnede retningslinjer, som er angivet i varmeplanen for området og varmeforsyningsloven m.v.


Servicemål

Det er Sydfalster Varmeværks mål at yde forbrugerne den bedst mulige varmeforsyning til en billig og stabil pris, samt at medvirke til en øget energi- og miljøbevidsthed hos forbrugerne.


Regulativ/Tekniske Bestemmelser

Bestyrelsen har vedtaget bestemmelser for fjernvarmeforsyningen fra Sydfalster Varmeværk.

I disse bestemmelser er alle administrative og tekniske forhold vedrørende tilslutning og levering fra Sydfalster Varmeværk søgt indarbejdet.


Etablering af fjernvarmeforsyning

Du kan skriftligt afgive bindende tilsagn om tilslutning til fjernvarmeforsyningen.

Der kan i almindelighed etableres forsyning til ejendomme, når der findes forsyningsnet af fornøden størrelse i nærheden.

Prisen for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen for ejendomme, som ligger inden for eksisterende forsyningsnet kan ses i værkets priser.

For ejendomme udenfor forsyningsnettet skal der betales for etableringsudgiften for stikledning, samt en afgift for tilslutning til eksisterende fjernvarmenet. Al arbejde på varmeinstallationer skal udføres af firmaer med autorisation som gas-, vand- og sanitetsmestre.


Takster og gebyrer

Takster og gebyrer vedtages for et år ad gangen, normalt i november måned. Sydfalster Varmeværk udgiver herefter et tarifblad, hvor alle priser kan ses.

 

 


Alt energi fra Sydfalster Varmeværk er 100% CO2 neutral produceret

 

Tekniske date central:

 

 

Biomasse kedel:

6,3 MW

Weiss kedel, halm og andre biomasse

 

2,0 MW

Justsen Energiteknik kedel, andre biomasse

Varmelager:

1.400 m3

 ca. 100 MWh

Backup:

6,3 MW

Gasoliekedel

Nødgenerator:

175 KVA

 central

Nødgenerator:

17 KVA

pumpstation

     

 

Ledningsnet:

   

Hovedledninger:

31.708 kanalmeter

Prerør, stål, PB, Pex

Stikledninger:

22.244 kanalmeter

Prerør, stål, PB, Pex

     

 

Energi:

   

Produktion:

30.000 MWh/år

 

Biomasse forbrug:

ca. 6.500 ton/år

    Halm, træ, tobak, afrens, mmm.

Gasolie forbrug:

0 ton/år

 

El forbrug:

470.000 kWh/år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske date central:

Biomasse kedel:
6,3 MW Weiss kedel - halm og andre biomasse
2,0 MW Justsen Energiteknik kedel - andre biomasse

Varmelager:
1.400 m3  ca. 100 MWh

Backup:
6,3 MW Gasoliekedel

Nødgenerator:
175 KVA central

Nødgenerator:
17 KVA pumpstation

//