Syv gode tips om fjernvarme

1.
Stuetemperaturen bør ikke overstige 21°C - hver ekstra streg giver 5-6% større varmeudgift. I mindre benyttede rum er 15°C nok. Om natten og under bortrejse kan det være fornuftigt at skrue lidt ned for varmen.

2.
Åbn aldrig kun én radiator for fuld varme, hvis der er flere radiatorer i rummet. Det er mere økonomisk at åbne alle radiatorer for svag varme - også selv om en enkelt let kunne klare behovet.

3.
En radiator bør aldrig tildækkes eller afskærmes. Gardiner og større møbler bør derfor ikke skærme for radiatoren. Hæng ikke tøj til tørre direkte på radiatoren.
Returrøret fra radiatoren må aldrig overstige 30°C.

4.
Luft ud dagligt. Det giver et bedre indeklima. Bedst er det med gennemtræk og minimum 2-3 minutter. Husk at lukke for termostaten imens. Åbentstående eller utætte vinduer i opvarmede rum giver et unødvendigt højt varmeforbrug.

5.
Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 53°C . Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen. Det øger varmeudgiften. Husk også at brusebad er billigere end karbad.

6.
Rigtig isolering sparer på varmeforbruget. Sørg derfor for, at varmvandsrør, ydermure og lofter er godt isoleret. Vælg termoruder eller dobbeltruder Hvis du har enkeltglasvinduer bør du sætte forsatsvinduer op i de kolde måneder. Check også at døre og vinduer er helt tætte.

7.
Hvad du gør har stor betydning for størrelsen af din varmeregning. Kontrollér dit forbrug regelmæssigt ved at aflæse måleren - benyt aflæsningsbog.

Kontroller
NB. En rislende lyd i rør og radiator kan skyldes en utæthed ellerluft. Luften fjernes ved at 'lufte' radiatorerne ud - man åbner luftskruen på radiatoren lidt. Hold en klud under for eventuelle dryp.

//